האם היה לג'ודי צידוק מוסרי לזרוק את סטיב ?

זה לא אותו הדבר – לערוק מרצונך מהמשפחה הגרעינית (כשההורה המשני מחליט לעזוב) או להגלות (כשההורה העיקרי גוזר גלות על בן זוגו ומרחיקו, שלא מרצונו, ממשפחתו הגרעינית). כשההורה המשני החלש גוזר על עצמו גלות – הוא מעולל זאת לעצמו במו ידיו, אך כשההורה העיקרי החזק משליך את החלש וגוזר עליו גלות – הוא מעולל בזאת […]