האם תיתכן זוגיות בכלוב של זהב עם סוהר ?

לכאורה רק נשים נופלות קורבן לאלימות, כי הרי רק זכרים מנצלים לרעה את כוחם העדיף פיזית. אבל, קימוץ יחס אוהב עד כדי חרם מיני גם הוא מהווה אלימות, המיוחסת בעיקר לנשיות, המנצלות לרעה את כוחן הרב אל מול יצר המין הבריא של הגברי. גם ללכלך על ההורה המשני ולחבל במעמדו זוהי אלימות, המיוחסת בעיקר לנשיות, […]