האם תיתכן זוגיות בכלוב של זהב עם סוהר ?

לכאורה רק נשים נופלות קורבן לאלימות, כי הרי רק זכרים מנצלים לרעה את כוחם העדיף פיזית. אבל, קימוץ יחס אוהב עד כדי חרם מיני גם הוא מהווה אלימות, המיוחסת בעיקר לנשיות, המנצלות לרעה את כוחן הרב אל מול יצר המין הבריא של הגברי. גם ללכלך על ההורה המשני ולחבל במעמדו זוהי אלימות, המיוחסת בעיקר לנשיות, […]

האם היה לג'ודי צידוק מוסרי לזרוק את סטיב ?

זה לא אותו הדבר – לערוק מרצונך מהמשפחה הגרעינית (כשההורה המשני מחליט לעזוב) או להגלות (כשההורה העיקרי גוזר גלות על בן זוגו ומרחיקו, שלא מרצונו, ממשפחתו הגרעינית). כשההורה המשני החלש גוזר על עצמו גלות – הוא מעולל זאת לעצמו במו ידיו, אך כשההורה העיקרי החזק משליך את החלש וגוזר עליו גלות – הוא מעולל בזאת […]